Gasverksgatan 8-12, tvättstugan

Nu fräschas era tvättstugor upp genom att vi installerar nya maskiner och målar om.

Tyvärr medför detta att tvättstugan måste hållas stängd under tiden som arbetet pågår. Tvättstugan hålls stängd under tiden 5 november till den 18 november 2020. Har du redan bokat tvättstugan under denna period måste denna bokas om.

De nya maskiner som installeras är av typ Electrolux W575 HLE utan tvättmedelsfack.

Vi installerar den här typen av maskiner då vi värnar om både hyresgäster och miljö. Tvättmedel i flytande form (i boll) eller kapslar läggs direkt i trumman. Inget sköljmedel ska eller får användas.