Gasverksgatan 3 A-G, nystart stamrenovering

Nu påbörjar vi arbetet med informationsträffar inför stamrenoveringen.

Vi kommer att hålla informationsträffarna trapphusvis och ber er att bara komma en person från varje hushåll, detta för att hålla nere antalet personer på varje träff.

Vi aviserar cirka fjorton dagar före det är aktuellt för just din uppgång.

Uppgångarna A och B kommer att kallas inom kort. När det gäller de övriga uppgångarna dröjer mötena till efter semestern.

Vår plan är att komma igång med renoveringen i slutet av augusti 2021.