Drottningg 42 A-B, Östergatan 24-26:
Ändrade priser för varmvatten och för el i laddstolpe

På grund av stigande el- och värmepriser, så justerar vi priserna för de hyresgäster som själva betalar uppvärmning av varmvatten respektive förbrukning av el i laddstolpe.

Följande priser gäller från och med 2022-03-01:

• Uppvärmning varmvatten 66 kr/m³

• Förbrukning el i laddstolpe 1,97 kr/kWh