Landerivägen 14-40: Ändrade priser för varmvatten och för el i laddstolpe

På grund av stigande el- och värmepriser, så justerar vi priserna för de hyresgäster som själva betalar uppvärmning av varmvatten respektive förbrukning av el.

Följande priser gäller från och med 2022-03-01:
• Uppvärmning varmvatten 66 kr/m³
• Förbrukning el i laddstolpe 1,97 kr/kWh