Akut reparation Björkholmsgatan 16-34

På grund av ett akut reparationsarbete på värmekulverten kan störningar uppstå på både varmvatten och värmeleverans måndagen den 25 april. Vi beklagar detta.