Edsgatan 37, Kronogatan 11-23 och Kyrkogatan 28 A-F-målning av fasader

I ditt kvarter kommer vi en bit in på hösten att måla fasader och utsidan av ytterdörrarna. I samband med fasadmålningen byts dåliga brädor ut.

På tisdag den 30 augusti monteras ställning vid Kronogatan 17-19. Så snart ställningen är på plats påbörjas målningen av fasaden. Eventuellt utbyte av dåliga brädor sker parallellt med målningen. Plocka undan krukor och möbler innan arbetet påbörjas.

Brunbergs fortsätter därefter med Edsgatan 37 och därefter 11, 13 och så vidare. Fasaderna mot gården görs klara innan fasaderna mot gatan målas.