Karlslundsgatan 4-6 A-C och Kronogatan 59 A, de nya sopkärlen tas snart i bruk

AB Vänersborgsbostäder har grävt ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.

De nya kärlen kommer att tas i bruk den 15 september 2022.

Vi kommer nu att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmiljö för hyresgäster och personal.

Kärlen är placerade vid flaggstången och består av en mindre molok märkt matavfall och en större molok märkt restavfall. Till kärlet för matavfall används kod 2468.

Vi behåller tidningsåtervinningen i det gamla soprummet. Övriga luckor på sophuset kommer att stängas. Övrigt avfall som glas, kartong, metallförpackning, plast mm hänvisar vi som tidigare till kommunens återvinningsstationer.