Områdesnyheter - Onsjö och Roddaregatan

 • 2017-09-05

  Inbjudan till bostadsmöte i kv Fåraherden


  Ni som bor i ovanstående kvarter är varmt välkomna till bostadsmöte. Från Vänersborgsbostäder kommer Fredrik Anehagen att delta.Tid: Tisdagen den 26 september kl. 17.00
  Plats: Kvarterslokalen Agnesbor...

  Läs mer

 • 2017-09-05

  Filterbyte på Agnesborgsvägen 1-95


  Värmeväxlarfiltren i köksfläktarna behöver bytas ut.Arbetet, som utförs av vår egen personal, startar upp den 11 september och beräknas pågå september ut.
  Läs mer

 • 2017-09-05

  Filterbyte på Enebacksgatan 13-51


  Värmeväxlarfiltren i köksfläktarna behöver bytas ut.Arbetet, som utförs av vår egen personal, startar upp den 11 september och beräknas pågå september ut.
  Läs mer

 • 2017-08-22

  Taktvätt i kv Visthuset


  Vi kommer, med start under vecka 36, att tvätta taken på följande hus:Enebacksgatan 19-31 samt 35-45Arbetet beräknas ta cirka tre veckor. Tyvärr kan detta innebära en del olägenheter i form av nedsmut...
  Läs mer

 • 2017-08-22

  Lagning av balkongplattor i kv Fåraherden


  En del av områdets balkongplattor har skadats genom frostsprängning samt betongsläpp.Vi kommer nu att laga dessa och arbetet kommer att påbörjas redan vecka 34. Entreprenören som vi anlitat är Skanska...
  Läs mer