Grävningsarbete på Agnesborgsvägen

Med start i dagarna kommer det att grävas i området. Grävningen sker inför kommande kulvertbyte. Jansson-Sahlsten Mark & Anläggning har anlitats för arbetet. Vi återkommer med mer information gällande bytet och hur detta påverkar dig när dagarna för detta arbete närmar sig.