Flytt av trädgårdsavfall, Belfragegatan 7 A-P

Nu har arbetet dragit i gång med etablering på del av lasarettsparkeringen. I samband med detta flyttar vi tunnorna för trädgårdsavfall.

Ny placering blir bakom ungdomshuset bredvid sopbehållarna för rest- och matavfall.