Buller från renovering, Agnesborgsvägen 5

INFORMATION

Vi kommer att renovera lägenheten med adress Agnesborgsvägen 5 som precis fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilnings- och rivningsbuller. Detta kommer att pågå under någon vecka medan hela renoveringen tar cirka 4 veckor.

C.Lidberg Bygg AB har anlitats som entreprenör för projektet och de kommer att påbörja detsamma den 23 juni 2020.

Vi ber om ert överseende för de störningar som uppstår.