Information gällande sophanteringen, Agnesborgsvägen 1-95

AB Vänersborgsbostäder kommer under vecka 35 att gräva ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.

Vi kommer då att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmiljö för hyresgäster och personal. Samtidigt slipper vi dålig lukt från kärlen i garagen.

Kärlen kommer att placeras utanför gaveln på garaget där soprummet är idag.

Vi har anlitat PEAB som entreprenör för arbetet. Mer information om uppstart kommer senare.