Ny sophantering, Enebacksatan 1-51

AB Vänersborgsbostäder kommer under vecka 37 att gräva ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.

Vi kommer då att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmiljö för hyresgäster och personal. Samtidigt slipper vi dålig lukt från kärlen i soprummen.

Kärlen kommer att placeras vid vändzonen belägen utanför Enebacksgatan 11 samt vid det befintliga soprummet, Enebacksgatan 47.

Vi har anlitat PEAB som entreprenör för arbetet.