Roddaregatan, fasadtvätt gavlar

Till boende på Roddaregatan 2 B, 4 A, 6 C, 8 A, 10 A och 12 A

FASADTVÄTT

Vi kommer att tvätta ovanstående gavelfasader i området.

Vi har anlitat Saneringsteknik i Trestad AB till att utföra arbetet.

Tvättningen sker från skylift och påbörjas den 22 september kl 08.00 och avslutas den 24 september cirka kl 16.00. Se till att fönstren mot dessa gavlar är stängda dessa dagar.

Tyvärr innebär tvättningen en del stänk men Saneringsteknik spolar av fönstren när arbetet är klart. Ingen finputsning kommer att ske.

Tack för att du hjälper oss att få fint i ditt kvarter.