Enebacksgatan 1-51, ny sophantering

NU ÄR DE NYA SOPKÄRLEN KLARA ATT TAS I BRUK

AB Vänersborgsbostäder har under hösten grävt ned sopkärl modell SanSacs Molok i ert kvarter.

Vi kommer nu att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmiljö för hyresgäster och personal.

Kärlen är placerade bredvid de befintliga soprummen.

Vi använder oss av de gamla kärlen tom nästa hämtning som sker den 13 oktober 2020. Därefter tas dessa ur bruk.