Roddaregatan 2-12: Ändrade priser för el i laddstolpe

På grund av stigande el- och värmepriser, så justerar vi priserna för de hyresgäster som själva betalar förbrukning av el i laddstolpe.

Följande priser gäller från och med 2022-03-01:
• Förbrukning el i laddstolpe 1,97 kr/kWh