Områdesnyheter - Reutersköldska och Egnahem

 • 2017-09-05

  Begränsad framkomlighet vid Belfragegatan 7 A-P


  Vattenfall meddelar att de planerar utföra schaktarbeten på Storgatan under oktober/november månad i år.Framkomligheten begränsas något då arbetet medför grävning med maskin utmed trottoaren på motsat...
  Läs mer

 • 2017-08-31

  Ångtvättbilen till Bangatan 2


  Vi har anlitat ett företag som heter Ångtvättbilen för att utföra golvunderhåll i trapphusen på Bangatan 2 A-F.Arbetet kommer att pågå mellan den 2-6 oktober 2017 och begränsar i viss mån framkomlighe...
  Läs mer

 • 2017-08-31

  Ombyggnad av förråd på Sandmarksgatan 14


  För er trygghet planerar vi nu att bygga om förråden på vinden. Arbetet utförs under september månad. Vi kommer redan nu att ställa ut en container om det är något ni vill avyttra av det ni förvarar i...
  Läs mer

 • 2017-06-26

  Inbjudan till bostadsmöte i kv Tuppen


  Ni som bor i ovanstående kvarter är varmt välkomna till bostadsmöte. Från Vänersborgsbostäder deltar Mats Ericsson och Leyli Arab. Vi bjuder på fika.Tid: Måndagen den 21 augusti 2017, kl 17.00
  Plats: H...

  Läs mer

 • 2017-04-11

  Renovering av hissar på Ad Andersohnsgatan 14 A-B


  Som vi tidigare har meddelat så kommer Vänersborgsbostäder att renovera hissarna i dessa trapphus. Vi har nu lyckats få ner renoveringstiden en del och nytt datum för arbetet blir
  14 augusti till 1 se...

  Läs mer