Områdesnyheter - Reutersköldska och Egnahem


 • Bangatan 2 och 6, montage av köksfläktar


  Det är dags att montera in köksfläktar i området. Som entreprenör för detta projekt har vi anlitat C.Lidberg Bygg AB.De kommer att påbörja arbetet under vecka 45-46 som inleds den 2 november 2020. Arb...
  Läs mer


 • Adolf Andersohnsgatan 7 B-9 B, bilningsbuller


  Vi kommer att renovera badrummet i en lägenhet som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilnings- och rivningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par dagar...
  Läs mer


 • Belfragegatan 7 A-P, reparation av pergola


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att utföra nödvändig reparation av pergolan. Vi utför arbetet med egen personal. De kommer att byta ut dål...
  Läs mer


 • Belfragegatan 34 G-J, tvättstugan


  TVÄTTSTUGANNu byter vi ut gamla maskiner i tvättstugan tillhörande detta hus.Arbetet medför tyvärr att tvättstugan måste stängas under några dagar i samband med installationen.Tvättstugan hålls stängd...
  Läs mer


 • Torpavägen 7-11, Lyckhemsgatan 35, mattvätt


  TVÄTTSTUGANNu görs en av era tvättstugor om genom att vi installerar en ny lite större maskin avsedd för bland annat mattvätt.Installationen görs i tvättstugan belägen till vänster. Se ovanstående bil...
  Läs mer