Områdesnyheter - Reutersköldska och Egnahem

  • 2018-08-31

    Belfragegatan 34 A-L: Markarbete


    AB Vänersborgsbostäder kommer under vecka 36 att påbörja en del markarbeten på gården i området. Bland annat kommer kantstenen att riktas, dagvattenbrunnar bytas ut samt till sist asfalteras gården. N...
    Läs mer