Områdesnyheter - Reutersköldska och Egnahem


 • Sandmarksgatan 16-18 A-B, Håltagning och montering


  Som vi tidigare har aviserat ska vi installera modern ventilation i denna fastighet.Vi har nu kommit fram till håltagning samt installation av ventilation. Detta arbete påbörjas måndagen den 10 oktobe...
  Läs mer


 • Torpavägen 16, värme och vattenavstängning


  VÄRME OCH VARMVATTEN AVSTÄNGT Vi har fått nedanstående information från Vattenfall avseende arbete på fjärrvärmenätet:Vi kommer att utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det innebär att leveransen av fjärr...
  Läs mer


 • Sandmarksgatan 16-18 A-B, inför ventilationsinstallation


  MÄTNING INFÖR HÅLTAGNINGVi planerar att installera modern ventilation i denna fastighet.Som ett led i detta behöver vår anlitade entreprenör, JJ Ventservice, tillträde till samtliga lägenheter för mät...
  Läs mer


 • Sandmarksgatan 14 A-C- byte låssystem


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ert kvarter börjar fastighetens låssystem bli gammalt och ska därför bytas ut.

  Utdelning av nycklar:
  För att erhålla dina nya nyckl...

  Läs mer