Områdesnyheter - Reutersköldska och Egnahem

  • 2019-01-25

    Underhåll av badrum, Storgatan 28-30


    AB Vänersborgsbostäder har för avsikt att utföra inre badrumsrenoveringar i era lägenheter. Vi kommer därför att underhållsbesiktiga desamma. När resultatet av besiktningen sammanställts informeras ni...
    Läs mer