Områdesnyheter - Reutersköldska och Egnahem


 • Tvättningen på Adolf Andersohnsgatan 7-9 och 12


  Tvättningen på ovanstående adresser är inte helt färdig. Vi räknar med att allt är klart under onsdagen den 24e mars.
  Läs mer


 • Sandmarksgatan 16-18, målning av torkrum


  Nu målas golvet i torkrummet på Sandmarksgatan 18.Tyvärr medför detta att torkrummet måste hållas stängt under tiden som arbetet pågår.Vi stänger och målar golvet i torkrummet torsdagen den 3 och fred...
  Läs mer


 • Adolf Andersohnsgatan 9-11, 12-16 och Sandmarksgatan 14-18


  DAGS ATT TA IN CYKELN Den kallare delen av året närmar sig med stormsteg och du kanske inte använder din cykel på en längre tid.Vi vill med detta brev uppmana dig som inte brukar nyttja din cykel på vi...
  Läs mer


 • Belfragegatan 34 A-C och G, rökluckor


  TRAPPHUSVi har nu beställt byte av trapphusets röklucka (brandventilator). Denna finns högst upp i trapphuset. Arbetet ska utföras under tiden 9-27 november 2020. Som entreprenör för projektet har vi ...
  Läs mer


 • Bangatan 2 och 6, Hedmansgatan 4, Bangatan 13-23, Marierovägen 18-26, Rådmansgatan 5-7:
  UPPSKJUTET BYTE AV TAKFÖNSTER


  På grund av Coronarestriktioner tvingas vi skjuta upp det planerade bytet av takfönster hos er.Vi ber om överseende med detta och återkommer med mer information så småningom. 
  Läs mer


 • Adolf Andersohnsgatan 7 B-9 B, bilningsbuller


  Vi kommer att renovera badrummet i en lägenhet som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilnings- och rivningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par dagar...
  Läs mer


 • Belfragegatan 7 A-P, reparation av pergola


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att utföra nödvändig reparation av pergolan. Vi utför arbetet med egen personal. De kommer att byta ut dål...
  Läs mer