Uppställd container på Adolf Andersohnsgatan 12-14

Vi har beställt en container för vårstädning i området.

Containern kommer i vår att stå uppställd måndagen den 23 april – fredagen den 27 april.

FÅR SLÄNGAS I CONTAINER

Endast grovsopor får kastas i containern t ex gamla textilier, möbler, virke (ej impregnerat) eller liknande.

FÅR INTE SLÄNGAS I CONTAINER

Miljöfarligt avfall får inte slängas här. Exempel på miljöfarligt avfall är bildäck, elektronik, tryckimpregnerat virke, färg mm.

Har du sådant avfall måste du själv åka in till kommunens återvinningscentral med detta. Centralen finns på Regementsgatan i Vänersborg. Du kan få ett gratis besökskort till centralen. Kortet är laddat med fyra gratisbesök/år därefter tas en avgift ut vid avfallslämning. Du måste själv besöka återvinningscentralen för att få ut ett besökskort.

Mer information finns på kommunens hemsida www.vanersborg.se.