Ad Andersohnsgatan 11 A-E, asfaltering

ASFALTERING
Vi kommer under vecka 32 (3-7 augusti 2020) att påbörja asfalteringsarbete utanför entréerna och framfarten till gården.

Vi har anlitat PEAB som entreprenör för projektet.

Vi hoppas att arbetet inte medför alltför stora störningar i ert boende.