Belfragegatan 34 A-C och G, rökluckor

TRAPPHUS

Vi har nu beställt byte av trapphusets röklucka (brandventilator). Denna finns högst upp i trapphuset. Arbetet ska utföras under tiden 9-27 november 2020. Som entreprenör för projektet har vi anlitat C.Lidberg Bygg AB.