Sandmarksgatan 16-18, målning av torkrum

Nu målas golvet i torkrummet på Sandmarksgatan 18.

Tyvärr medför detta att torkrummet måste hållas stängt under tiden som arbetet pågår.

Vi stänger och målar golvet i torkrummet torsdagen den 3 och fredagen den 4 december 2020.

Har du redan bokat torkrummet under denna period måste denna bokas om.