Tvättningen på Adolf Andersohnsgatan 7-9 och 12

Tvättningen på ovanstående adresser är inte helt färdig. Vi räknar med att allt är klart under onsdagen den 24e mars.