Sandmarksgatan 14 A-C- byte låssystem

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ert kvarter börjar fastighetens låssystem bli gammalt och ska därför bytas ut.

Utdelning av nycklar:
För att erhålla dina nya nycklar kommer jag att finnas på gården i kvarteret under följande tider:

Måndagen den 23 maj mellan klockan 09.45-10-45 och mellan klockan 14.30-15.30.

Medtag legitimation. Har du inte möjlighet att hämta dina nycklar under denna tid - kontakta undertecknad senast den 20 maj. Du kan ringa på telefon 0521-260 260 eller ta kontakt via mail på adressen niklas.larsson@abvb.se.

Ni kommer alla att få tre nycklar per hushåll. Önskas fler nycklar kan detta beställas via vår felanmälan, telefon 0521-260 260. En ny nyckel kostar 700 kronor/styck.

Tidplan och arbetsprocess: Låscylinderbytet kommer att utföras av vår egen personal och det kommer att påbörjas den 30 maj 2022. Vi räknar med att vara klara den 10 juni. Vi kommer att byta låscylinder i entrédörren till era lägenheter. De nya nycklarna passar även till förrådet och fastighetens gemensamma utrymmen.