Uppställd container på Kastanjevägen 42-96 och Marierovägen 45-185

Vi har beställt en container för vårstädning i området.

Containern kommer i vår att stå uppställd Kastanjevägen 48 mellan 23 april och 30 april.

VÅRSTÄDNING
Vi har beställt två containrar, en till kvarteret Vipan och en till kvarteret Viggen, för vårstädning i området.

Containern kommer i vår att stå uppställd 23-27 april följande tider:

  • Måndag kl 08.00-18.00
  • Tisdag kl 08.00-16.00
  • Onsdag kl 08.00-16.00
  • Torsdag kl 08.00-18.00
  • Fredag kl 08.00-14.30

FÅR SLÄNGAS I CONTAINER
Endast grovsopor får kastas i containern t ex gamla textilier, möbler, virke (ej impregnerat) eller liknande.

FÅR INTE SLÄNGAS I CONTAINER
Miljöfarligt avfall får inte slängas här. Exempel på miljöfarligt avfall är bildäck, elektronik, tryckimpregnerat virke, färg mm.

Har du sådant avfall måste du själv åka in till kommunens återvinningscentral med detta. Centralen finns på Regementsgatan i Vänersborg. Du kan få ett gratis besökskort till centralen. Kortet är laddat med fyra gratisbesök/år därefter tas en avgift ut vid avfallslämning. Du måste själv besöka återvinningscentralen för att få ut ett besökskort.