Inbjudan till bostadsmöte i kvarteren Teodoliten I och II samt Linjalen I
(Poppelvägen 13-33, 2-44)

Varmt välkomna på bostadsmöte i kvarteren Teodoliten I, II och Linjalen I

Från Vänersborgsbostäder deltar undertecknad samt Daniel Regeskog och Fuad Hasanic. Daniel är vår trivsel- och trygghetsvärd och Fuad arbetar som besiktningsman inom AB Vänersborgsbostäder. Vi bjuder på fika!

Tid: Onsdag den 27 juni kl 18.00

Plats: Lokalen mittemot Kastanjevägen 42-54

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Mirsad Skornja, fastighetsvärd