Inbjudan till bostadsmöte i kvarteret Sirius(Almgatan 82-220)

Varmt välkomna på bostadsmöte i kvarteret Sirius

Från Vänersborgsbostäder deltar undertecknad samt Daniel Regeskog och Fuad Hasanic. Daniel är vår trivsel- och trygghetsvärd och Fuad arbetar som besiktningsman inom AB Vänersborgsbostäder. Vi bjuder på fika!

Tid: Torsdag den 28 juni kl 18.00

Plats: Lokalen mittemot Kastanjevägen 42-54

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Mirsad Skornja, fastighetsvärd