Kastanjevägen 2–36 och 3–55: Så skapar vi ett rent och tryggt område att bo i

 

Tillsammans med Hjälpande händer har vi kommit överens om att följande saker gör att bostads-området blir tryggt och rent:

 • Hälsa på din granne! Ett leende eller bara ett hej gör stor skillnad när vi möts i trappan eller tvättstugan.
 • Det ska vara tyst i lägenheterna efter kl. 22.

 • Även på gården och lekplatsen ska det vara lugnt och tyst efter kl 22. När ljuset på Arenan släcks så avslutas fotbollen. Vi ska ta hänsyn till de som ska upp tidigt på morgonen.

 • Det är viktigt att vi sorterar våra sopor på rätt sätt.
  Den som har frågor om sopsortering får gärna fråga barnen på Hjälpande Händer eller fastighetsvärdarna, så hjälper de till.
 • Sopor och skräp ska inte slängas ut från fönster.
 • Inga sopor eller andra saker ska finnas i trapporna.

 • Det är viktigt att våga säga ifrån när någon slänger skräp på gården.
 • Inga barn ska slänga sopor för det är inte alla som når upp till luckorna i sopkärlen. Det är bättre att vi vuxna tar hand om soporna.
 • Du som hyr har ansvar för lägenheten och besökande personer.

Med vänliga hälsningar

AB VÄNERSBORGSBOSTÄDER