Fasadtvätt på Almgatan

Till boende på Almgatan 82-220 i Vänersborg

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att tvätta gavelfasaden åt norr

Vi har anlitat Saneringsteknik i Väst för att tvätta fasaden som vetter mot norr (mot grönområdet Sirius). Fasadtvätt kommer att ske på samtliga norrgavlar och arbetet påbörjas under vecka 27. Med start den 1 juli 2019.

Alla eventuella planteringar kommer att täckas av Saneringsteknik så inga förberedelser behöver vidtas av den enskilde hyresgästen.

Till sist hoppas vi att arbetet inte medför alltför stora störningar i ditt boende. Tack för att du hjälper oss att få fint i ditt kvarter.