Poppelvägen 13-33: Ombyggnad på gården

Förskolan som tidigare låg på gården är numera tom och utflyttad. Vi har för avsikt att återställa det hus som utgjorde förskolan till åtta stycken lägenheter. Detta arbete kommer att utföras i vinter.

Redan nu påbörjar vi dock markarbeten kring förskolan. Vi har anlitat PEAB som entreprenör för grävningen.