Poppelvägen 13-33: Ombyggnad på gården

Förskolan som tidigare låg på gården är numera tom och utflyttad. Vi har för avsikt att återställa det hus som utgjorde förskolan till åtta stycken lägenheter. Detta arbete kommer att utföras i vinter.

Arbetet påbörjas under vecka 51. Under vecka 1 fortsätter arbetet med etablering av bodar inkluderat kontor. Därefter fortsätter vi vecka 3 med att påbörja utrivningen i fd förskolan. MVB har utsetts till totalentreprenör för ombyggnaden.

Under tiden för ombyggnad inhägnas området. Vi räknar med att ha lägenheterna klara för inflyttning någon gång i sommar.