Utbyte av takpapp med mera på garagetaken Marierovägen 79-83

För er kännedom vill vi informera om att arbete kommer att utföras på de garagetak som finns placerade utanför lägenheterna med adress Marierovägen 79-83.

Arbetet inleds under vecka 19 och kommer att pågå under några veckor framåt.

C Lidberg Bygg AB är vår entreprenör för projektet.