Byte av låssystem, Poppelvägen 13-33

BYTE AV LÅSSYSTEM

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter börjar fastighetens låssystem bli gammalt och ska därför bytas ut.

Utdelning av nycklar

Med anledning av detta behöver ni kvittera ut nya nycklar.
Vi kommer att finnas på gården i kvarteret torsdagen den 11 juni mellan klockan 09.45-12.30 samt mellan klockan 15.00-16.00. Ta då kontakt med oss och ta med en legitimation så får du dina nya nycklar. Kontakta oss per telefon om du inte är hemma dagtid på telefon 0521-72 51 29 så bestämmer vi när du kan få dina nycklar.

Tidplan och arbetsprocess
Låscylinderbytet kommer att genomföras av vår egen personal och det kommer att utföras den 16-17 juni.

Vi kommer att byta låscylinder i entrédörren till era lägenheter. De nya nycklarna passar även till balkongdörren och fastighetens gemensamma utrymmen.