Markarbete Kastanjevägen 9-23

MARKARBETE

Vi har för avsikt att starta markarbeten vid ovanstående adresser under vecka 38. Arbetet innefattar borttagandet av växter vid husliv. Cortenplåt sätts som kant mot asfalten och ny asfalt läggs. Även belysningen kommer att förstärkas.

Som entreprenör för åtgärderna har vi anlitat Peab. Vi reserverar oss för att vädret kan senarelägga arbetet.