Bilningsarbete Kastanjevägen 34

INFORMATION

Vi kommer att renovera ett badrum på Kastanjevägen 34 som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par dagar medan hela renoveringen tar några veckor. Arbetet påbörjas idag den 14 september 2020.

Vi ber om ert överseende för de störningar som uppstår.