Bilningsarbete Kastanjevägen 55

INFORMATION

Vi kommer att renovera ett badrum på Kastanjevägen 55 som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par dagar medan hela renoveringen tar några veckor. Arbetet påbörjas den 16 september 2020.

Vi ber om ert överseende för de störningar som uppstår.