Poppelvägen 13-33, 2-44-badrumsrenovering

Till hyresgäster som valt badrumsrenovering i kvarteren Teodoliten I, II och Linjalen 1

INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE

Du inbjuds att närvara på ett informationsmöte inför er badrumsrenovering.

Mötet kommer att genomföras torsdagen den 8 oktober för er som bor på Poppelvägen 13-33 och 2-22 mellan klockan 17.00-18.00 och för er som bor på Poppelvägen 24-44 mellan klockan 18.00-19.00.

Förutom undertecknad som är representant från AB Vänersborgsbostäder deltar Skanska som är vår anlitade entreprenör för projektet.

Vi kommer att gå igenom genomförandet och redogöra för en tänkt tidplan. Det blir också möjligt för er att ställa frågor.

Väl mött i källarlokalen Poppelvägen 16.