Bilningsarbete Kastanjevägen 15

INFORMATION

Vi kommer att renovera ett badrum på Kastanjevägen 15 som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par dagar medan hela renoveringen tar tre veckor. Arbetet påbörjas den 5 oktober 2020 och förväntas vara klart 23 oktober.

Vi ber om ert överseende för de störningar som uppstår.