Kastanjevägen 34, bilningsarbete med mera

INFORMATION

Vi kommer att renovera ett badrum på Kastanjevägen 34 som fått en läckageskada. Arbetet medför en del oljud med bland annat bilningsbuller. Detta kommer att pågå under någon eller ett par dagar medan hela renoveringen tar cirka en månad i anspråk. Arbetet påbörjas den 7 oktober 2020.

Vi ber om ert överseende för de störningar som uppstår.