Kastanjevägen 2-36, nya lägenhetsdörrar

Nu byts era entrédörrar till lägenheterna ut mot säkerhetsdörrar. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 46. Vi räknar med att arbetet totalt sett tar cirka fyra veckor.

Arbetet startar på Kastanjevägen 2. Secor har anlitats som vår entreprenör.