Byte av utrustning i undercentraler, Poppelvägen 13-33 och 2-44

Vi arbetar hela tiden med energioptimering och nu är det dags att byta ut styrutrustningen i undercentralerna till dessa hus.

Vi börjar med Poppelvägen 24-44 den 21 april, vidare med Poppelvägen 2-22 den 27 april och sist Poppelvägen 13-33 den 29 april.

Arbetet innebär tyvärr att värme- och varmvatten är avstängt under tiden 08.00-16.00 respektive dag.