Poppelvägen 2-22 och 24-44 Meddelande om strömavbrott

TVÄTTSTUGORNA

Vattenfall har aviserat att de på grund av arbete i ledningsnätet kommer att bryta strömmen under nedanstående tid:

Tisdagen den 8 mars 2022 mellan klockan 09.00-12.00.

Vid sträng kyla skjuts avbrottet upp till ett senare tillfälle.

Vid frågor ring 020-82 58 58 Vattenfall Eldistribution.

Har du bokat tid i tvättstugan under denna tid måste denna tyvärr bokas om.