Områdesnyheter - Vargön


 • Storegårdsvägen 13, nytt tvättstugebokningssystem


  Bokning av tvättstugan- nytt system från 1 oktober Nu är ett nytt bokningssystem till tvättstugan klart att tas i bruk. Vi kommer att plocka ned den gamla bokningstavlan och man bokar istället tvättstu...
  Läs mer


 • Storegårdsvägen 9-13, asfalteringsarbete


  Vi har för avsikt att asfaltera parkeringen i området.Arbetet utförs av PEAB Asfalt och medför att parkeringsplatsen måste vara tömd under tiden 10-11 maj 2021.Tänk på att inga bilar heller kan köra i...
  Läs mer


 • Valhallavägen 1-39, uteplats


  Vi har för avsikt att under denna vecka påbörja en ombyggnad av lekplatsen till en gemensam uteplats för boende i området. Denna kommer att få en pergola med rabatter, grillplats nya sittplatser med m...
  Läs mer


 • Tors väg 2-12, byte av takfönster


  Det är dags att byta ut takfönstren i lägenheterna på översta planen i området.Som entreprenör för detta projekt har vi anlitat .Lidberg Bygg AB.De kommer att påbörja arbetet vecka 47 som inleds den 1...
  Läs mer


 • Lärovägen 2-30, byte av fönster och fönsterdörrar


  Det är dags att byta ut fönstren i området. Som entreprenör för detta projekt har vi anlitat C.Lidberg Bygg AB.De kommer att påbörja arbetet under vecka 47 som inleds den 16 november 2020. Arbetet påg...
  Läs mer


 • Storegårdsvägen 13 A-K, byte av plasttak


  UNDERHÅLL PÅ GÅNG
  Nu återupptas utbytet av plasttaken och på din adress kommer vi att byta ut dessa på både fram och baksidan inom kort.
  Vi genomför ett hus i taget. Företaget vi anlitat som entreprenör...
  Läs mer


 • Storegårdsvägen 9-13, sophantering


  INFORMATION GÄLLANDE KVARTERE N S SOPHANTERING AB Vänersborgsbostäder kommer under hösten att gräva ned sopkärl modell SanSacs Molok i era kvarter.Vi kommer då att få en betydligt bättre hantering av avf...
  Läs mer


 • Parkeringen Storegårdsvägen 9-13


  Det har rått viss förvirring kring vad som gäller på områdets parkeringsplatser och detta beror till stor del på otydlig skyltning. Vi har därför beslutat att plocka ned den nuvarande skyltningen. Til...
  Läs mer