Områdesnyheter - Vargön


 • Inventering badrum, Storegårdsvägen 13


  UNDERHÅLLSINVENTERING BADRUM Vi kommer att besikta ert badrum och i förekommande fall ert wc inför kommande renovering under hösten-vintern 2022-2023.Besiktningen kommer att utföras av egen personal ti...
  Läs mer


 • Lärovägen 2-30 Takbytet


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. På din adress byter vi ut taket under våren.Arbetet har påbörjats
  Då arbetet är väderberoende kommer vår entreprenör även att utföra ...

  Läs mer


 • Takbyte på Lärovägen 2-30


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. På din adress byter vi ut taket under våren.Arbetet har påbörjats
  Takbytet medför att det kommer att stå byggnadsställningar utanför ...

  Läs mer


 • Storegårdsvägen 13:
  Nytt tvättstugebokningssystem


  Bokning av tvättstugan- nytt system från 1 oktober Nu är ett nytt bokningssystem till tvättstugan klart att tas i bruk. Vi kommer att plocka ned den gamla bokningstavlan och man bokar istället tvättstu...
  Läs mer


 • Parkeringen Storegårdsvägen 9-13


  Det har rått viss förvirring kring vad som gäller på områdets parkeringsplatser och detta beror till stor del på otydlig skyltning. Vi har därför beslutat att plocka ned den nuvarande skyltningen. Til...
  Läs mer