Områdesnyheter - Vargön


 • Skolvägen 1-79, information om ändrad posthantering


  PostNord har ställt krav på AB Vänersborgsbostäder att ändra postlådornas placering på Skolvägen. Vi har därför beslutat att montera låsbara postboxar i anslutning till garagen. Förändringen kommer at...
  Läs mer


 • Hyr en parkeringsplats, Tors väg 1-11, 2-12 och Storegårdsvägen 27-31


  HYR EN P-PLATS! Vi vill gärna att parkeringsplatserna i våra områden finns till för våra hyresgäster. Vi har därför beslutat att avgiftsbelägga dessa och du som är boende i kvarteret får nu möjlighet a...
  Läs mer


 • Lärovägen 2-30 Takbytet


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. På din adress byter vi ut taket under våren.Arbetet har påbörjats
  Då arbetet är väderberoende kommer vår entreprenör även att utföra ...

  Läs mer


 • Takbyte på Lärovägen 2-30


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. På din adress byter vi ut taket under våren.Arbetet har påbörjats
  Takbytet medför att det kommer att stå byggnadsställningar utanför ...

  Läs mer


 • Parkeringen Storegårdsvägen 9-13


  Det har rått viss förvirring kring vad som gäller på områdets parkeringsplatser och detta beror till stor del på otydlig skyltning. Vi har därför beslutat att plocka ned den nuvarande skyltningen. Til...
  Läs mer