Områdesnyheter - Vargön

 • 2020-09-17

  Skolvägen 1-79, varmvattnet avstängt


  VARMVATTNET AVSTÄNGT På grund av ombyggnadsarbete i undercentralen måste vi stänga av varmvattnet under måndagen den 21 september. Vi arbetar så snabbt vi kan men räknar ändå med att avstängningen vara...
  Läs mer

 • 2020-09-14

  Storegårdsvägen 9-13, sophantering


  INFORMATION GÄLLANDE KVARTERE N S SOPHANTERING AB Vänersborgsbostäder kommer under hösten att gräva ned sopkärl modell SanSacs Molok i era kvarter.Vi kommer då att få en betydligt bättre hantering av avf...
  Läs mer

 • 2020-09-14

  Storegårdsvägen 13 A-C, byte av stammar i källare


  BYTE AV STAMMAR I KÄLLARE EFTER BRAND

  Reparationsarbetet i källaren fortsätter och det har nu blivit dags att byta ut befintliga stammar. Arbetet påbörjas med bilning och fortsätter därefter med rördr...

  Läs mer

 • 2020-08-20

  Parkeringen Storegårdsvägen 9-13


  Det har rått viss förvirring kring vad som gäller på områdets parkeringsplatser och detta beror till stor del på otydlig skyltning. Vi har därför beslutat att plocka ned den nuvarande skyltningen. Til...
  Läs mer

 • 2020-07-02

  Brand i källare, Storegårdsvägen 13 A


  Natten mellan den 1a och 2a juli har en brand startat i källaren på Storegårdsvägen 13 A-C. Ingen person har skadats. Platsen har stängts av och en undersökning pågår om varför det brunnit.2020-07-02,...
  Läs mer

 • 2020-06-24

  Lindvägen 8, hissrenovering


  HISSRE NOVERING Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. Under kommande sensommar/höst kommer vi att renovera hiss en på denna adress Som entreprenör för arbetet har vi anlitat R...
  Läs mer

 • 2020-02-03

  Byte av plasttak, Storegårdsvägen 13


  Till boende på Storegårdsvägen 13 A-M  På din adress kommer vi att byta ut plasttaken på både fram- och baksidan inom kort. Arbetet inleds med ställningsbygge och detta är redan igångsatt.  Vi genomför ...
  Läs mer