Områdesnyheter - Vargön

 • 2019-05-28

  Information till hyresgäster på Lindvägen 6-8, ombyggnad av Skänken


  AB Vänersborgsbostäder har fått i uppdrag av Vänersborgs kommun att bygga om huset där vår fastighetsskötarexpedition är belägen (Tomtevägen 5). Det kommer att bli ett nytt boende sk korttidsboende i ...
  Läs mer

 • 2019-05-15

  Valhallavägen 21-39: lekplatsen försenad


  Då vår entreprenös för ombyggnaden av lekplatsen, SÖVE AB, har blivit försenad i andra projekt kommer de inte att kunna starta förrän arbetet hos oss förrän veckan 22 eller 23. Vi ber om överseende me...
  Läs mer

 • 2019-05-03

  Upprustning av lekplats, Valhallavägen 21-39


  Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att rusta upp utemiljön för de mindre barnen då vi anlägger en ny lekplats.Arbetet startar under vecka 20...
  Läs mer

 • 2019-04-23

  Asfaltering, Lärovägen 2-30


  Vi har för avsikt att asfaltera parkeringen i området.Arbetet utförs av Skanska Asfalt och de kommer att påbörja arbetet onsdagen den 8 maj 2019.Vi räknar med att asfalteringen tar cirka två veckor at...
  Läs mer

 • 2019-04-23

  Asfaltering Valhallavägen


  Vi har för avsikt att asfaltera parkeringen i området.Arbetet utförs av Skanska Asfalt och de kommer att påbörja arbetet måndagen den 6 maj 2019. Vi räknar med att asfalteringen tar cirka två veckor a...
  Läs mer

 • 2019-03-15

  Takmålning på Skolvägen 1-39


  Till boende på Skolvägen 1-39 i Vargön Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att måla plåthuvar och andra takplåtsdetaljer på hustaket. Vi kommer...
  Läs mer

 • 2019-03-08

  Taktvätt på Tomtevägen 1-5


  TAKTVÄTT Nu är det dags att tvätta takfot och tak i huset där du bor. Arbetet påbörjas under vecka 12. Vi reserverar oss för att vädret kan komma att senarelägga arbetet.Vi har anlitat Saneringsteknik ...
  Läs mer