Takmålning på Skolvägen 1-39

Till boende på Skolvägen 1-39 i Vargön

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att måla plåthuvar och andra takplåtsdetaljer på hustaket.

Vi kommer att påbörja arbetet under vecka 12 med att resa ställningar. Vi vill också reservera oss för att vädret kan försena arbetet.

Vi har anlitat Bygg Lars som entreprenör.

Till sist hoppas vi att åtgärderna inte medför alltför stora störningar i ditt boende. Tack för att du hjälper oss att få fint i ditt kvarter.

Med vänliga hälsningar


Antonia Jonsson

Vikarierande Fastighetsvärd