Lindvägen 6-8: Ombyggnad av Skänken

AB Vänersborgsbostäder har fått i uppdrag av Vänersborgs kommun att bygga om huset där vår fastighetsskötarexpedition är belägen (Tomtevägen 5). Det kommer att bli ett nytt boende sk korttidsboende i kommunens regi.

Det som utvändigt förändras är att vi ovanför er grillplats kommer att sätta upp ett staket. Det blir också en lekplats inom området.

Arbetet kommer att starta under vecka 24 och vara klart i början av december. Inflyttning sker innan årsskiftet