Storegårdsvägen 13, byte av entrédörrar


Underhåll på gång

Vi arbetar fortlöpande med att renovera, underhålla och förbättra. I ditt kvarter kommer vi nu att byta ut lägenhetsdörrarna.

Arbetet påbörjas den 12 augusti och utbytet kommer att ske i bokstavsordning med början på Storegårdsvägen 13 A, därefter 13 B, 13 C osv. Entreprenören vi anlitat heter Allbygg AB och de kommer att avisera efter hand som arbetet fortskrider. De räknar med att montera fyra till fem dörrar per dag.