Utökning av parkeringsplatser på Tomtevägen i kvarteret Slaggbollen


Vi får fler och fler förfrågningar om att hyra parkeringsplats i området och vi kommer därför att bygga ut områdets befintliga parkeringsyta.

De nya platserna kommer att iordningställas mellan vändplan vid bommen och garaget. Beräknad start sker under vecka 35. PEAB har anlitats som entreprenör. Vi reserverar oss för att vädret kan senarelägga arbetet.