Byte av plasttak, Storegårdsvägen 13

Till boende på Storegårdsvägen 13 A-M

 På din adress kommer vi att byta ut plasttaken på både fram- och baksidan inom kort.

Arbetet inleds med ställningsbygge och detta är redan igångsatt.  Vi genomför ett hus i taget och börjar med adresserna Storegårdsvägen 13 M och L. Libergs Sweden AB har anlitats som entreprenör för uppsättande av ställningarna. Arbetet i övrigt utförs i egen regi.