Parkeringen Storegårdsvägen 9-13

Det har rått viss förvirring kring vad som gäller på områdets parkeringsplatser och detta beror till stor del på otydlig skyltning. Vi har därför beslutat att plocka ned den nuvarande skyltningen. Tills vidare gäller fri parkering på samtliga platser utom de som är numrerade samt de tre platser som är belägna i slutet av parkeringen mot gamla Vargöns Möbelaffär. De numrerade är uthyrda och de mot affären är kommunens mark.

Senare under hösten ska samtliga platser bli uthyrningsplatser där man själv kan förhyra sin egen bestämda plats (så långt dessa räcker). Två av parkeringsplatserna kommer dock att avsättas som besöksplatser och på dessa kommer SMS-parkering att gälla.

Vi återkommer med mer information när detta är aktuellt.