Storegårdsvägen 13 A-C, byte av stammar i källare

BYTE AV STAMMAR I KÄLLARE EFTER BRAND

Reparationsarbetet i källaren fortsätter och det har nu blivit dags att byta ut befintliga stammar. Arbetet påbörjas med bilning och fortsätter därefter med rördragningarna.

Vi har anlitat Assemblin VS AB som entreprenör för projektet de börjar vid Storegårdsvägen 13 C.

Start måndagen den 21/9 2020 och vi räknar med att de är klara fredagen den 25/9.

Tyvärr får inte vatten spolas dagtid, mellan klockan 07.00-16.00 under denna tid. Varken i badrum, på toaletter eller i kök. Inte heller toaletterna får spolas. Häll gärna upp det vatten du kan tänkas behöva under dagen i en större behållare eller hink kvällen före du tänkt använda vattnet.