Storegårdsvägen 9-13, sophantering

INFORMATION GÄLLANDE KVARTERENS SOPHANTERING

AB Vänersborgsbostäder kommer under hösten att gräva ned sopkärl modell SanSacs Molok i era kvarter.

Vi kommer då att få en betydligt bättre hantering av avfallet både beträffande hygien och arbetsmiljö för hyresgäster och personal. Samtidigt slipper vi dålig lukt från kärlen i de nuvarande soprummen.

Kärlen kommer att placeras vid parkeringsplatsen.

Vi har anlitat PEAB som entreprenör för arbetet. Mer information om uppstart kommer senare.